1950:  Saam met kinders en
Jones- en
Landman-kleinkinders