Bedankings 101ste Afsterwe


†Anna Gertruida Catharina Landman is op 7 Julie 2006 oorlede.
Sy sou op 16 Oktober haar 102de verjaarsdag gevier het.

Stuur korrespondensie aan:

landmanj@mweb.co.za