Annie Landman
se lewe in beeld

|1947 tot 1964|1965 tot 1985|1989 tot 2005|

Kliek op foto's vir vergrotings

Terug na Voorblad


1947:
By tuiste in
Olifantsfontein

1948:
Wasdag

1950:
Met
eggenoot
en kleinkind

1950:
Met
dogter
Corrie

1952:
Met kinders
en kleinkinders

1954:
Met dogter
Corrie

1955:
Met
agterkleinkind

1964:
Met
kleinkinders


Na "Foto's - 1965 tot 1985"